Kalkulator do mierzenia stanu chorobowego ŁUSZCZYCY (PASI)

  • Auf Lager: 0 szt.
  • Verfügbarkeit: Brak
  • Produkt empfehlen
| mehr
Indeks PASI (Psoriasis Area and Severity Index)
Indeks PASI (Psoriasis Area and Severity Index) to jedna z metod, obok SPI i IGA, do ustalania
nasilenia łuszczycy. Wskaźnik ten obliczany jest jako suma wyników uzyskanych osobno dla
kończyn górnych, dolnych, głowy i tułowia, przy uwzględnieniu czynników takich jak:
zaczerwienienie, grubość w obrębie zmian, stopień złuszczania się skóry oraz z zachowaniem
odpowiedniego czynnika dla każdej z tych części ciała.
Końcowy wynik może wynosić od 0 do 72. Im wyższy wynik, tym cięższa postać łuszczycy.
Wartość PASI:
· do 10 punktów oznacza małe nasilenie zmian łuszczycowych
· od 10 do 50 punktów - umiarkowane nasilenie łuszczycy
· powyżej 50 punktów - ciężkie nasilenie łuszczycy
Słabością metody jest fakt, że nie uwzględnia ona oddziaływania choroby na jakość życia
pacjenta. Żaden z parametrów służących do obliczania skali PASI nie określa tego problemu.
Jak obliczany jest indeks PASI?
Podział ciała na 4 części:
- Głowa (G)
- Ramiona (R)
- Tułów (T) - wraz z pachami i pachwinami
- Nogi (N) - wraz z pośladkami
Oszacowanie powierzchni chorobowej
Do każdej z 4 części ciała przeznaczona jest 7-punktowa skala do oceny powierzchni zajętej
przez łuszczycę:
P (powierzchnia):
· 0 = brak zmian
· 1: <10%
· 2: 10 do <30%
· 3: 30 do <50%
· 4: 50 do <70%
· 5: 70 do <90%
· 6: 90 do 100%
Indeks PASI (Psoriasis Area and Severity Index)Indeks PASI (Psoriasis Area and Severity Index) to jedna z metod, obok SPI i IGA, do ustalanianasilenia łuszczycy. Wskaźnik ten obliczany jest jako suma wyników uzyskanych osobno dlakończyn górnych, dolnych, głowy i tułowia, przy uwzględnieniu czynników takich jak:zaczerwienienie, grubość w obrębie zmian, stopień złuszczania się skóry oraz z zachowaniemodpowiedniego czynnika dla każdej z tych części ciała.
Końcowy wynik może wynosić od 0 do 72. Im wyższy wynik, tym cięższa postać łuszczycy.
Wartość PASI:
· do 10 punktów oznacza małe nasilenie zmian łuszczycowych
· od 10 do 50 punktów - umiarkowane nasilenie łuszczycy
· powyżej 50 punktów - ciężkie nasilenie łuszczycy
Słabością metody jest fakt, że nie uwzględnia ona oddziaływania choroby na jakość życiapacjenta. Żaden z parametrów służących do obliczania skali PASI nie określa tego problemu.
Jak obliczany jest indeks PASI?
Podział ciała na 4 części:
- Głowa (G)
- Ramiona (R)
- Tułów (T) - wraz z pachami i pachwinami
- Nogi (N) - wraz z pośladkami
Oszacowanie powierzchni chorobowej.
Do każdej z 4 części ciała przeznaczona jest 7-punktowa skala do oceny powierzchni zajętej przez łuszczycę:
P (powierzchnia):
· 0 = brak zmian
· 1: <10%
· 2: 10 do <30%
· 3: 30 do <50%
· 4: 50 do <70%
· 5: 70 do <90%
· 6: 90 do 100%